Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Bankens historia

Sidensjö Sparbank har sitt ursprung i "Sidensjö sockens lånefond" som bildades 1897. Lånefonden var en bankrörelse som hade till uppgift att samla och förvalta kapital för utlåning till "redliga lånebehövande mindre jordbrukare". Lånefonden fick dock ingen större omfattning, varför frågan om att bilda en sparbank blev aktuell 1899.

Den 31 oktober 1899 godkände Kungl. Maj:ts Befallningshavande reglemente för sparbanken. Styrelsen för Sidensjö Sparbank sammanträdde den 27 december 1899 och bestämde att sparbanken skulle öppnas för sin verksamhet den 13 nästkommande januari i redan för ändamålet förhyrd lokal i Bredåker. Öppettiderna skulle vara varje helgfri måndag mellan klockan två och fyra.

Grundfonden

För att registrera bankrörelsen krävdes en grundfond på 2 000 kr. En grosshandlare vid namn Johan Sundström satsade halva kapitalet. I Paris fanns en sidensjöfödd trävaruhandlare vid namn Jonas Byström. Till honom skickade man ett brev med förfrågan om denne ville satsa resterande 1 000 kr. Så kom det sig att "Pariserpengar" blev startkapital för Sidensjö Sparbank.

Första bankdagen

Första dagen öppnades nio inlåningskonton. Högsta insättningen var 1 000 kr och den lägsta 10 kr. På utlåningssidan fanns två poster. En på 150 kr och en på 350 kr.

 

Det visade sig att banken hade en mycket stor uppgift att fylla för bygden och utvecklingen blev framgångsrik. Som motsats till många andra banker bildades Sidensjö Sparbank inte av arbetarrörelsen utan av välbärgade bönder.

Banklokalen

Sparbankens första lokal var inrymd i en mangårdsbyggnad i Bredåkers by. Banklokalen bestod av ett rum och en skrubb som användes till förvaringsrum. Där fanns ett kassaskåp, ett skrivbord, ett blankettskåp och kommod samt stolar och diverse skrivdon.

 

År 1963 beslöts att nuvarande bankgbyggnad skulle uppföras. Dessa nya moderna lokaler invigdes 1965 och har fram till idag byggts om ett antal gånger efter bankens växande storlek.