Hoppa till textinnehållet

Styrelse

Vi är en lokal sparbank och har därför inga aktieägare, utan vi ägs i princip av alla som bor, verkar och har hjärtat i vår kommun. Det är huvudmän som övervakar förvaltningen och utser bankens styrelse. Styrelsen utser vd som ansvarar för den dagliga verksamheten.

Sidensjö Sparbank har inga aktieägare. Banken har istället 24 st huvudmän som ska övervaka förvaltningen och utse styrelse. Huvudmännen ska representera ett tvärsnitt av befolkningen i vårt verksamhetsområde och väljs under en tid av fyra år. Hälften av huvudmännen utses av Örnsköldsviks kommunfullmäktige och resterande utses av huvudmännen.

Bankens styrelse har uppdraget att tillsätta vd och övervaka att denne, tillsammans med bankledningen, sköter bankens angelägenheter i linje med huvudmännens vilja och styrelsens riktlinjer.

Styrelseledamöter med namn, profession och bostadsort

Carina Norberg Lundberg

Ordförande
Business Controller
Domsjö

Lars Hörnell

Vice ordförande
Köpman
Överhörnäs

Göran Arnmark

VD
Bankdirektör
Örnsköldsvik

Kristofer Öhman

Investment Manager
Kroksta

Eva Näsman

Civilekonom
Bonässund

Mattias Persson

VD
Själevad

Ulrika Sedin

Egenföretagare/Konsult
Domsjö

Ove Sigvardsson

VD
Bonäset

Hans Hallin

Egenföretagare/Konsult

Örnsköldsvik

Läs mer