Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Styrelse

Vi är en lokal sparbank och har därför inga aktieägare, utan vi ägs i princip av alla som bor, verkar och har hjärtat i vår kommun. Det är huvudmän som övervakar förvaltningen och utser bankens styrelse. Styrelsen utser vd som ansvarar för den dagliga verksamheten.

Sidensjö Sparbank har inga aktieägare. Banken har istället 24 st huvudmän som ska övervaka förvaltningen och utse styrelse. Huvudmännen ska representera ett tvärsnitt av befolkningen i vårt verksamhetsområde och väljs under en tid av fyra år. Hälften av huvudmännen utses av Örnsköldsviks kommunfullmäktige och resterande utses av huvudmännen.

Bankens styrelse har uppdraget att tillsätta vd och övervaka att denne, tillsammans med bankledningen, sköter bankens angelägenheter i linje med huvudmännens vilja och styrelsens riktlinjer.

Styrelseledamöter med namn, profession och bostadsort

Carina

Carina Norberg Lundberg

Ordförande

Invald: 2013

Född: 1962

Yrke: Senior Advisor Finance

Ort: Domsjö

Läs mer om Carina

Ove

Ove Sigvardsson

Vice ordförande, styrelseledamot

Invald: 2017

Född: 1970

Yrke: CEO

Ort: Bonässund

Läs mer om Ove

Göran

Göran Arnmark

Verkställande Direktör

Invald: Ej tillämplig

Född: 1966

Yrke: Verkställande Direktör

Ort: Örnsköldsvik

Läs mer om Göran

Kristoffer

Kristofer Öhman

Styrelseledamot

Invald: 2019

Född: 1969

Yrke: Investment Manager

Ort: Örnsköldsvik

Läs mer om Kristofer

Mattias

Mattias Persson

Styrelseledamot

Invald: 2011

Född: 1976

Yrke: VD Nätraälven Skog

Ort: Själevad

Läs mer om Mattias

Ulrika

Ulrika Sedin

Styrelseledamot

Invald: 2021

Född: 1975

Yrke: VD Modern Mind Utveckling AB

Ort: Domsjö

Läs mer om Ulrika

Lars

Lars Hörnell

Styrelseledamot

Invald: 1992

Född: 1951

Yrke: Skogsbrukare

Ort: Överhörnäs

Läs mer om Lars

Hans

Hans Hallin

Styrelseledamot

Invald: 2021

Född: 1957

Yrke: Egenföretagare/Konsult

Ort: Örnsköldsvik

Läs mer om Hans