Hoppa till huvudinnehåll

Styrelse

Vi är en lokal sparbank och har därför inga aktieägare, utan vi ägs i princip av alla som bor, verkar och har hjärtat i vår kommun. Det är huvudmän som övervakar förvaltningen och utser bankens styrelse. Styrelsen utser vd som ansvarar för den dagliga verksamheten.

Sidensjö Sparbank har inga aktieägare. Banken har istället 24 st huvudmän som ska övervaka förvaltningen och utse styrelse. Huvudmännen ska representera ett tvärsnitt av befolkningen i vårt verksamhetsområde och väljs under en tid av fyra år. Hälften av huvudmännen utses av Örnsköldsviks kommunfullmäktige och resterande utses av huvudmännen.

Bankens styrelse har uppdraget att tillsätta vd och övervaka att denne, tillsammans med bankledningen, sköter bankens angelägenheter i linje med huvudmännens vilja och styrelsens riktlinjer.

Styrelseledamöter med namn, profession och bostadsort

Läs mer