Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Vårt uppdrag, vision och affärsidé

Sidensjö Sparbank är en självständig sparbank som har en lång historia bakom sig. Drivkraften år 1899 var att ge bygdens folk möjlighet att förmånligt låna och sätta in pengar för att på så sätt stimulera utvecklingen på orten. Samma drivkraft lever kvar efter mer än 100 års verksamhet. 

Vi bedriver idag en komplett bankverksamhet riktad mot privatpersoner och företag i Örnsköldsviks kommun. Verksamheten bedrivs lokalt och styrs av människor från verksamhetsområdet. En sparbank har inget krav på vinstintresse från utomstående ägare. Vinsten återinvesteras för verksamhetsområdets och sparbankens bästa.

Vårt uppdrag

Sidensjö Sparbank ska skapa lönsam tillväxt och vara en stabil långsiktig finansiell partner som bidrar till den lokala samhällsutvecklingen.

Vår vision

Sidensjö Sparbank ska vara ett självklart alternativ på den lokala bankmarknaden. 

Vår affärsidé

Sidensjö Sparbank ska vara en lokal, stark och självständig bank som bedriver en komplett bankverksamhet främst i Örnsköldsviks kommun.

 

Genom långsiktigt god lönsamhet kan vi stödja och bidra till lokal samhällsutveckling.