Analyser

Swedbank erbjuder en rad olika analyser av utvecklingen för marknader, branscher, företag och tillgångsslag som även Sidensjö Sparbanks kunder kan ta del av. Analyserna guidar dig som kund och ger dig kunskap för att kunna fatta välgrundade finansiella beslut. Du vet väl att du kan prenumerera på flera av nyhetsbreven direkt till din e-post.

Här kan du prenumerera

Du kan även få tips om de senaste analyserna från din rådgivare.

Många av analyserna är samlade på Swedbank Insikt och Aktiellt. Mer information finns på Marknadsinformation. Dessutom har banken tv-sändningar Swedbank TV och bloggar med de senaste analyserna.

Varför är analyser en kvalitetshöjande tjänst?
Med analyser ökar kundens kunskap om till exempel marknadstrender och marknadsförändringar. Det hjälper kunden att fatta välgrundade finansiella beslut och skapa förståelse om ekonomi. Kunden kan också komplettera information från analyserna genom att prata med rådgivare.

Brett produktutbud

Sidensjö Sparbank har, genom Swedbank, ett brett utbud av sparprodukter, såväl egna som via samarbetsparter. Produktutbudet innehåller exempelvis fonder, aktier och strukturerade produkter. Det ger dig ökad möjlighet att anpassa dina investeringar utifrån dina behov och sparmål. På Fondtorget har du tillgång till mer än 500 fonder från cirka 70 olika fondbolag. En lista över samtliga produkter finner du här.

Varför är brett produktutbud en kvalitetshöjande tjänst?
Det ökar kundernas möjlighet att anpassa sina investeringar till sina mål, syften och behov. Med ett brett produktutbud finns även större möjlighet att påverka portföljrisk och förväntad avkastning.

Hållbart sparande

Swedbank har ett stort utbud av etiska och hållbara produkter, såsom fonder och strukturerade produkter. Totalt finns cirka 70 fonder med varierande hållbarhetsinnehåll på Fondtorget, från Swedbank Robur och från externa fondbolag. Alla Swedbanks Roburs fonder granskas enligt strikta miljö- och etiska kriterier och har en ”varudeklaration” som beskriver hållbarhetsinnehållet. Även Sidensjö Sparbanks kunder har möjlighet att köpa dessa fonder.

Här kan du läsa mer om hållbart sparande

Varför är vår process att granska produkten en kvalitetshöjande tjänst?
Allt fler lägger in hållbarhet, etik och miljö i kriterierna för sina placeringar. Med ett stort utbud av fonder som uppfyller dessa kriterier får kunderna ett bredare urval.

Digitala kanaler

Som kund i Sidensjö Sparbank har du dygnet runt tillgång till ditt sparande i internetbanken, appen och iPad-banken. Läs mer om hur du kommer igång och vilka tjänster som finns genom att klicka här.

Varför är digitala kanaler är en kvalitetshöjande tjänst?
Det ger kunden åtkomst till sitt sparande dygnet runt och möjlighet att agera oavsett tid och plats.

Lokala kontor och Kundcenter

Sidensjö Sparbank har två fullservicekontor på en mycket lokal marknad där de flesta av våra kunder hör hemma. Dessutom har Swedbank bankkontor i hela Sverige där våra kunder kan få hjälp. På Kundcenter kan du när som helst på dygnet prata med en rådgivare om ditt sparande.

Varför är ett brett kontorsnätverk och Kundcenter en kvalitetshöjande tjänst?
Genom vår lokala förankring har kunden möjlighet att besöka ett av våra bankkontor där kunden i allmänhet är känd och få personlig service. Kundcenter har dessutom hög tillgänglighet genom att det är öppet dygnet runt.

Guider

Genom bankens olika guider kan du på egen hand, i internetbanken eller i appen, utvärdera olika placeringsmöjligheter utifrån dina mål och behov. Några exempel på guider är Bekvämt fondval, Börja Spara, Fondguiden och Börja pensionsspara.

Varför är guider en kvalitetshöjande tjänst?
Det är ett enkelt verktyg online som hjälper kunden att själv utvärdera och förstå olika sparastrategier och investeringar.

Uppföljning av dina placeringar

Efter en rådgivning kring ditt sparande kan du senare kontakta banken för en uppföljning om investeringen fortfarande är lämplig. Om du exempelvis har bytt jobb, fått ett arv eller planerar att gå i pension, bör du se över ditt sparande om det fortfarande motsvara dina mål och behov.

Du är alltid välkommen att kontakta oss genom att besöka ett kontor eller ringa Kundcenter.

Varför är uppföljande bedömning en kvalitetshöjande tjänst?
Genom att följa upp investeringens utveckling och mål framgår om den fortfarande är lämplig. Det kan samtidigt ställas mot händelser i kundens liv eller företag som kan påverka hur sparandet bör vara placerat för att motsvara mål och behov, exempelvis byte av jobb, arv, pension eller om företaget fått en överskottslikviditet. Om förutsättningarna har förändrats finns då möjlighet att göra en omplacering.

Utbildning och socialt ansvarstagande

Sidensjö Sparbank erbjuder via Swedbank olika möjligheter för dig som kund att lära dig mer om sparande och placeringar, exempelvis via:

Sidensjö Sparbank tar ett samhällsansvar att sprida kunskap och öka medvetenheten kring sparande, som vikten av barnsparande och pensionssparande, samt genom att aktivt delta i olika forum. Sidensjö Sparbank tar även ett samhällsansvar genom att vi inom vårt verksamhetsområde aktivt och långsiktigt verkar för kund- och samhällsnytta genom att en del av vinsten går tillbaka till det lokala föreningslivet.

Varför är utbildning och socialt ansvarstagande är en kvalitethöjande tjänst?
Sidensjö Sparbank genom Swedbank erbjuder gratis utbildning och information.

Performance-rapportering

En rapport som delges kunderna 1-4 gånger per år som visar hur kundens sparande gått.

Varför är performancerapportering en kvalitethöjande tjänst?
Kunden får på detta sätt överskådlig redovisning över hur sparandet utvecklats.

Personlig omsorg

Sidensjö Sparbank har en varaktig omsorg om och långsiktiga relationer till sina kunder.

Varför är personlig omsorg en kvalitethöjande tjänst?
Banken ser hellre en långsiktig relation till kunderna framför en kortsiktig ekonomisk vinst. Vi prioriterar kundnöjdhet framför maximerad intäkt per försäljning.