När du gör en betalning till utlandet ligger det i alla parters intresse att betalningen når betalningsmottagaren så fort som möjligt. Med bankens olika betalningskanaler kan ditt företag skicka internationella betalningar i stort sett till hela världen.

Förutsättningar för snabba och säkra betalningar till utlandet

För att en betalning ska kunna genomföras så snabbt, säkert och billigt som möjligt måste den innehålla korrekta uppgifter så som:

  • Namn, adress och land till vilket betalningen ska gå
  • Betalningsmottagarens kontonummer i den mottagande banken, anges i IBAN-format vid betalningar till IBAN-länder, se (Landinformation)
  • Betalningsmottagarens BIC/SWIFT-adress