Senast tidpunkt för leverans av fil/godkännande i internetbanken:

Utbetalning 22/12

  • Swedbank Lön Bas (SUS): Swedbank senast tillhanda 20/12, kl 09.00
  • Swedbank Lön (SUS) med tilläggstjänst lönespec: Swedbank senast tillhanda 19/12, kl 15.00
  • Bankgirot Lön (KI): Bankgirot senast tillhanda 20/12, kl 19.00
  • Lönelista i internetbanken: Swedbank senast tillhanda 21/12, kl 11.30

Senast tidpunkt för leverans av fil/godkännande i internetbanken:

Utbetalning 27/12

  • Swedbank Lön Bas (SUS): Swedbank senast tillhanda 21/12, kl 09.00
  • Swedbank Lön (SUS) med tilläggstjänst lönespec: Swedbank senast tillhanda 20/12, kl 15.00
  • Bankgirot Lön (KI): Bankgirot senast tillhanda 21/12, kl 19.00
  • Lönelista i internetbanken: Swedbank senast tillhanda 22/12, kl 11.30