Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Information till våra befintliga föreningskunder

För att förenkla för din förening har vi sammanställt den information som behövs i kontakten med banken under följande punkter.

 1. Ändringar i föreningen

  Nedan finns ett dokument som behöver fyllas i när ni gjort andra ändringar i er förening.

  Öppna ändringsanmälan

  Vänligen fyll i blanketten och lämna in den på vårt kontor i Sidensjö eller skicka den i original till:

  Sidensjö Sparbank
  Föreningar
  Bredåker 101
  893 95  Sidensjö

 2. Fullmakt

  Här finns den fullmakt som ni behöver komplettera er ändringsanmälan med när ni ändrar företrädare mot banken. Tänk på att när ny fullmakt kommer in till banken så återkallas befintliga per automatik.

  Öppna fullmakt

 3. Exempelprotokoll

  Här finns en färdig mall med uppgifter och formuleringar som vi gärna ser att ni använder när ni utser företrädare gentemot banken.

  Öppna protokollsmall

Användbara tjänster för föreningar

I en förening är det personliga engagemanget en viktig drivkraft. Då tiden ofta är en bristvara för många människor underlättar det att arbeta med produkter som förenklar administrationen och ger mer tid över till annat. Vi erbjuder därför banktjänster som underlättar för de som arbetar och brinner för sin förening. Kostnaden för vårt föreningserbjudande är 950 kr/år.

Företagskonto

Företagskonto är ett transaktionskonto för att enkelt och effektivt hantera föreningens in- och utbetalningar. Det ger en bra överblick och gör det lättare att planera likviditeten. Kostnadsfritt.

Bankgiro

Ett bankgiro kopplat till föreningens Företagskonto underlättar inbetalningar. Föreningen kan enkelt byta konto men ändå behålla samma bankgironummer. Kostnad 400 kr/år.

Internetbank

Med internetbanken kan föreningens bankärenden skötas dygnet runt samtidigt som den ger en bra överblick över föreningens tillgångar och skulder. Internetbanken kostar 200 kr/år. 

e-bokföring

Minskar föreningens bokföringsarbete med upp till 80%. Kostnad 150 kr/månad exkl moms.

Swish

Med Swish kan ni som förening ta betalt för startavgiften, lagtröjan, lägeravgiften, inträdet eller korven. Enkelt, snabbt och säkert. Kostnad 1,50 kr per mottagen swish.

Sponsring

Vill er förening ta del av vår samhällsnytta? Ansök då om sponsring.