Hoppa till textinnehållet

Användare och behörigheter

I internetbankens behörighetsadministration finns det möjligheter att anpassa behörigheter utifrån företagets unika behov. Genom att styra vilka personer som kan ta del av företagets uppgifter via internetbanken kan ni sköta bankaffärerna smidigt och säkert.

Tilldela behörigheter

Det går att tilldela en företagsanvändare obegränsad behörighet eller begränsad behörighet med specifika begränsningar på individnivå. För en enklare administration av många användare kan behörighetsmallar skapas.