För en dryg hundralapp i månaden får du trygghetsförsäkring som kan ge dig upp till 910 kronor om dagen, om du skulle tappa sin försörjning.