Finansiera fastigheter och inköp av varor, maskiner och inventarier.