Rapport om insikter runt hur företag tänker om hållbarhet