Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Tips inför deklarationen för dig som företagare

Dags för deklaration? Här får du som företagare tips och råd hur du ska gå tillväga. Lycka till!

Woman renovating her apartment

När ska jag deklarera?

Har du enskild firma ska din deklaration och NE-bilagan till din inkomstdeklaration vara inne senast den 2 maj 2022. Om du behöver anstånd en kortare tid (längst till den 31 maj) kan du ansöka om det på Mina sidor på skatteverket.se. Om du behöver anstånd längre tid ska du ansöka om det på blankett SKV 2600.

Redovisar du moms helårsvis gäller inte anståndet momsdeklarationen. Den 12 maj är sista dagen att lämna in den.

Lämnat in deklarationen försent utan anstånd

Om du lämnar in bolagets inkomstdeklaration för sent kan du behöva betala förseningsavgift. Skatteverket skickar "Förslag till beslut om förseningsavgift". 

Förseningsavgiften för enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är 1 250 kronor. Avgiften fördubblas vid mer än tre månaders försening och tredubblas efter fem månader.

Om du driver aktie-, handels- eller kommanditbolag är det när bokslutsdagen infaller som styr när du ska lämna deklarationen.

Förseningsavgiften för aktiebolag är 6 250 kronor. Är bolaget mer än fem månader försenat med deklarationen är förseningsavgiften totalt 18 750 kronor. 

Enskild näringsidkare? E-deklarera

Har du enskild firma kan det vara en fördel att e-deklarera. Du minskar risken för fel när du använder e-tjänsten eftersom vissa uppgifter är förifyllda och alla uträkningar och överföringar sker automatiskt. Du kan även göra en preliminär skatteuträkning när du fyllt i alla uppgifter. Du som har enskild firma och e-deklarerar senast den 2 maj kan dessutom få din eventuella skatteåterbäring redan i början på juni.

Om du har en redovisningsbyrå som hjälper dig kan de deklarera helt digitalt åt dig och skicka in deklarationen till Skatteverket. Du måste sedan logga in på Mina sidor hos Skatteverket och godkänna din deklaration.

Vill du veta mer om att deklarera för företaget? 

Skatteverket erbjuder kostnadsfria webbinarier om deklaration för företag (skatteverket.se)

Deklarera omställningsstöd och andra coronarelaterade stöd

De flesta coronastöd anses vara så kallade näringsbidrag, som är skattepliktiga.

Har du fått stöd ska du ta upp det i deklarationen det beskattningsår då du fick beslut om stödet. Om stödet avser att täcka kostnader som du hade beskattningsår innan, kan du välja om du vill ta upp stödet det året eller det beskattningsår när du fick beslut om stödet. Möjligheten att välja finns för att du ska kunna matcha stödet mot kostnaderna.

På skatteverket.se kan du läsa hur omställningsstöd och andra coronastöd ska tas upp i deklarationen för ditt företag utifrån bolagsform.

Så deklarerar du företagets coronastöd (skatteverket.se)

Äger ditt aktiebolag fonder? Kom ihåg schablonintäkten

Bolag som äger fonder vid kalenderårets ingång beskattas för en schablonintäkt. Schablonintäkten är 0,4 procent av värdet av fonden vid årets ingång och den ska redovisas under Skattemässiga justeringar i företagets deklaration.

Till skillnad från vad som gäller för privatpersoner förtrycks inte schablonintäkten i företagets deklaration. Som företagare måste du själv komma ihåg att lägga till intäkten i deklarationen. I årsbeskedet från Swedbank Robur anges schablonintäkten. Spara årsbeskedet tills det är dags att deklarera.

Finns det kvarstående förluster? Kvitta.

Har du ett aktiebolag? Kom ihåg att ta med eventuella kvarstående förluster på värdepapper från tidigare år. Sådana förluster kan dras mot vinster på värdepapper som uppkommit under året.

Passa också på att se över företagets placeringar. Ska värdepappren ligga i en depå, på konto eller i en kapitalförsäkring? I kapitalförsäkringen beskattas inte kapitalvinster eller utdelningar. Istället tas en schablonskatt ut baserad på värdet av tillgångarna i försäkringen samt insättningar i försäkringen.

Ligger bolagets värdepapper i en depå måste företaget ha en LEI-kod - Legal Entity Identifier. Bolag som endast har fonder eller kapitalförsäkring behöver inte ha en LEI-kod.

Läs mer om LEI-kod

Sätt av till periodiserings- och expansionsfonder

Se över om du har möjlighet att i årets deklaration göra avdrag för avsättning till periodiserings- och expansionsfonder. Tänk dock på att periodiserings- och expansionsfonder ska återföras till beskattning i framtiden.

Koll på avdragen?

Enskild näringsidkare får göra kostnadsavdrag för inköp av saker och andra utgifter som är nödvändiga för att kunna tjäna pengar i företaget. Här presenteras ett urval av avdrag. För komplett avdragslista se på skatteverket.se

Gör avdrag för pensionssparande

Du som är enskild näringsidkare får fortfarande göra avdrag för inbetalningar till individuell pensionsförsäkring och individuellt pensionssparkonto. Som enskild näringsidkare har du rätt att göra avdrag med 35 procent av inkomsten, dock högst 10 prisbasbelopp (476 000 kr år 2021).

Avdrag för motion och friskvård?

Kostnader för motion och friskvård får endast dras av för anställd personal. Du som är enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag eller kommanditbolag kan inte göra avdrag för friskvård.

Avdrag för arbetsrum i bostaden

Om du inrättat ett eget och avskilt rum i din bostad kan du göra avdrag för det. Om rummet inte uppfyller de kraven kan du ändå ha rätt till ett schablonavdrag om:

 • Inte har ett rum för motsvarande arbetsuppgifter i företagets lokaler.
 • Du har  arbetat minst 800 timmar/år i lokalen.

Inga avdrag för representation

För att få göra avdrag för representation måste det finnas ett naturligt samband till företagets verksamhet. Följande schablonbelopp gäller:

 • 60 kronor per person för enklare förtäring
 • 180 kronor för till exempel teaterbiljetter

Om du har avdragsrätt för moms får du göra avdrag för moms på representationen i din momsdeklaration på ett underlag på max 300 kronor per person. Momsavdraget för mat och dryck kan som mest bli 36 kronor.

Schablonavdrag för egenavgifter inkomståret 2021

Vid ruta R43 på blankett NE får du göra ett schablonavdrag för egenavgifter med:

 • Född 1937 eller tidigare: 0 procent 
 • Född 1938–1955: 10 procent
 • Född 1956 eller senare: 25 procent 
 • Född 1956 eller senare om du under hela år 2021 fått hel ålderspension: 10 procent
 • Född 1956 eller senare om du under hela eller delar av år 2021 fått hel sjuk- eller aktivitetsersättning: 10 procent
 • Högst 20 procent om du bedriver passiv näringsverksamhet, oavsett ålder.

Skattereduktion för inköp av inventarier i inkomstdeklarationen 2023

Köpte du inventarier 2021, som levererades och fortfarande finns i verksamheten 31 december 2022? Då kan du få en skattereduktion på upp till 3,9 procent av inventariernas anskaffningsvärde i nästa års deklaration.

Skattereduktionen gäller både för enskild firma och aktiebolag. I handelsbolag är det delägarna som har rätt till skattereduktionen, om handelsbolaget köper inventarier. Om du inte kan utnyttja skattereduktionen i deklarationen 2023 kan du istället utnyttja den i inkomstdeklarationen 2024.

Du yrkar om skattereduktionen i inkomstdeklarationen, vilket gör att den slutliga skatten minskar. De årliga värdeminskningsavdragen påverkas inte av skattereduktionen.

Deklarera företaget - skatteverket

Mer information om att deklarera företaget på skatteverket.se.

Förenklat årsbokslut och NE-bilaga – vad är det och hur gör man?

Viktiga datum för dig med enskild firma

 • 15 april Senaste dagen när deklarationen kommer med posten.
 • 15 mars Skatteverkets e-tjänst för deklaration öppnar.
 • 2 maj Sista dagen att lämna in deklarationen. 
 • 31 maj Sista dagen att lämna in deklarationen om du beviljats kortare anstånd.
 • 15 juni Sista dagen att lämna in deklarationen om du har byråanstånd.

Viktiga datum för dig som driver aktie-, handels- eller kommanditbolag

Om du driver aktie-, handels- eller kommanditbolag är det när bokslutsdagen infaller som styr när du ska lämna deklarationen.

 • Bokslutsdag: Maj–Juni 2021
  På papper: 15 dec 2021
  Elektroniskt: 17 jan 2022
 • Bokslutsdag: Juli–aug 2021
  På papper: 1 mars 2022
  Elektroniskt: 1 april 2022
 • Bokslutsdag: Sept–dec 2021
  På papper: 1 juli 2022
  Elektroniskt: 1 aug 2022
 • Bokslutsdag: Jan–April 2022
  På papper: 1 nov 2022
  Elektroniskt: 1 dec 2022